Your browser does not support JavaScript!

100下-原住民學生傳統歌舞才藝培訓

活動目的:

 

 

 

 

 

()發揚原住民學生熱愛音樂天性,並藉此引導進入傳統歌舞領域。

 

 

 

 

()培養學生演唱傳統原住民語歌曲,並將傳統族語歌曲重新編曲以傳統歌謠方式創作。藉

提昇原住民學生對於族語文化與歌謠認同與自信。

 

 

 

 

()培養正當興趣,建立樂觀活潑個性。

image

 

image

 

image

 

image

 

image